Prepäťová ochrana

  • TSPD-DC prepäťová ochrana pre DC aplikácie

    TSPD-DC prepäťová ochrana pre DC aplikácie

    Prepäťové ochrany série TSPD-DC sú použiteľné pre stranu jednosmerného systému, ktorá je pod 1000 V, ochrana sa musí vykonať najmä pre solárne panely solárneho fotovoltaického energetického systému a prepätie vedenia medzi solárnym panelom a invertorovými stranami DC spôsobené bleskom alebo prepätím .